top of page

הקורס הדיגיטלי להרגלי כושר ותזונה

"אני לא מהנשים הבריאות האלה"

"אני לא מאלה שמתאמנים"

מי מכם אמר לעצמו את המשפט הזה?

מי מכם פעל משם?

יכול להיות שהמשפט הזה בכלל לא שלכם?

לכל מי שניסה את כל השיטות שיש...

ניסית כבר את השיטות שיש

אכלת רק חסה שבוע

עשית מנוי בחדר כושר הכי יקר בעיר

והתאמנת

פעם, או פעמיים, או שלוש

וזה פשוט לא עבד.

אני מציעה שיטה חדשה

זה לא מנוי לחדר כושר

זו לא תוכנית תזונה

זו תוכנית לשינוי הרגלים. 

וגם אם ניסית הכל...

בוא תן הזדמנות לעוד שיטה אחת.

יסודית, עמוקה, שיטה לשינוי הרגלים.

קורס דיגיטלי בן 6 מפגשים

מלמד את שיטת ההרגלים הקטנים ונאמץ 4 הרגלי כושר ותזונה קטנים.
נעבוד בשיטה שעובדת ישירות עם המוח שלנו, ללא צורך בכוח רצון ובמוטיבציה.
נייצר לעצמנו הרגלים שתומכים בתדמית החדשה שלנו, של אדם בריא.

יוני 2022.jpg

תאריך פתיחת הקורס: 5 פברואר 2023
משך הקורס: 6 שיעורים, אחד בכל יום
תאריך המפגש הקבוצתי: 12 ינואר, 17:00

ובנוסף לקורס גם תקבל

מפגש 1:1 איתי בשווי 590 ש"ח
מפגש קבוצתי לסיכום הקורס, בשווי 99 ש"ח

bottom of page