• Ruth Palmon

דברים שמשמחים אותי (6)

פעמיים בשבוע אני מפרסמת כאן פוסט, על דברים שמשמחים אותי.

ויש הרבה דברים שמשמחים אותי, ומחפשת בכל פעם את הזה המיוחד שממש ממש העלה חיוך על פניי.

וכדי להציף אותו, בדרך כלל עוצרת, נושמת ומקשיבה למחשבות.

ובאופן מפתיע מאד, מה שעלה בראשי מגיע מעולם הפוליטיקה.

מבינה מעט מאד בפוליטיקה, מציעה כל 4 שנים (או כשצריך) תמיד, מעולם לא ויתרתי על זכות ההצבעה שלי.

יוצאת להפגין כשמשהו מרגיז אותי מאד.

וזהו.

כך שפוליטיקה היא לא הבחירה הראשונה לדברים שמשמחים אותי כאן אצלי.

ועדיין...

ממשלת ישראל ה-36.

ממשלת אחדות אמיתית.

ממשלה עם ייצוג מכובד של נשים ושל מיעוטים.

ממשלת עשייה אמיתית.


מחזיקה אצבעות להמשך עשייה פורה שלהם, עשייה משותפת למען כל העם.

הממשלה הנבחרת היא תמיד הממשלה שלי, הפעם אני גם מזדהה וגאה לאמר את זה.

7 views0 comments

Recent Posts

See All