top of page
Search

הכנות לקראת אירוע אקזיט, הדו"חות הכספיים

לא לברוח!

דו"חות כספיים.

אימתם של המנכ"לים לקראת אירוע הנפקה או מכירה. ואחד משואבי האנרגיה, זמן וזוללי הכסף הגדולים ביותר להכנה לקראת אירוע כזה.

ועכשיו התחלנו לגשת לתהליך עצמו, הכנת הדו"חות הכספיים לקראת אירוע הנפקה.

דו"חות כספיים של חברות ציבוריות שונים מדו"חות כספיים של חברות פרטיות בכמה אופנים. יש את הצדדים הטכנים שהם פשוטים יותר ואותם בהחלט ניתן להכין רק לקראת ההנפקה. דוגמא להבדלים כאלה:

1.      רמת הפירוט בביאורים שבדו"ח

2.      מספר הדוגמיות שרואי החשבון בודקים לאישור הדו"ח

ויש את הדברים המעניינים באמת שנובעים מכך שדו"ח של חברה פרטית מיועד בעיקר לשם תשלום מס, וגם לעיניהם של הבעלים הפרטיים. כאשר חברה הופכת להיות חברה ציבורית היא אחראית לפנסיה ולהשקעות של כולנו. חברות הממומנות מכיסו של הציבור צריכות להראות שהן אינם מועלות באמונו. לכן רמת המחויבות שעומדת מאחורי הדו"חות כבדה הרבה יותר ויכולה לשאת מאחוריה גם אחריות פלילית משמעותית יותר מאשר בחברה פרטית.

שני הנושאים העיקריים שיש לקחת בחשבון בהכנת הדו"חות הכספיים הם דיוק הדו"חות הכספיים ותהליכים.

דוגמא לדיוק: מתי אנחנו מכירים בהכנסה? מתי אנחנו מכירים בהוצאה אל מול השקעה (כמו לדוגמא הוצאות מחקר ופיתוח) ועוד. יש לגבש מדיניות ברורה ועיקבית ולוודא שההכרה בדו"ח מדויקת לכל אורכו. תהליכים כאלה ידרשו לעיתים תיקונים של דו"חות עבר.

דוגמא לתהליכים: לחברה ציבורית יש מחויבות ליישום ולשקיפות של תהליכים שונים כגון תהליכי חתימה על הוצאות כספיות (אחד חותם, מישהו אחר מאשר), תהליכים של גיוס ושחרור עובדים, תהליכי "אנטי שחיתות" ועוד. הדו"ח הכספי צריך לייצג את התהליכים הללו.

הדוגמאות שנתתי הן רק כמה מתוך מגוון גדול של התאמות שיש לבצע בדו"חות כספיים של חברות פרטיות בתהליך הפיכתן לחברות ציבוריות והן דורשות לעיתים תיקונים של דו"חות עבר. כאשר התיקונים והטמעת התהליכים נעשית באופן מסודר והדרגתי ולאורך זמן, השיפורים יתרמו ליציבותה ולהתנהלותה של החברה ולכן הצורך בהכנה מראש: תהליכים כאלה שמבוצעים בזמן הלחוץ לקראת הנפקה הם יקרים הרבה יותר, בזמן וחשוב לא פחות – באנרגיה של ההנהלה שנדרשת כדי ליישם אותם.

שימו לב שהדוגמאות שנתתי הן דוגמאות בלבד וכלל לא מקיפות את כל השינויים שנדרשים לקראת הנפקה. חברה שמתכננת הנפקה בעוד שנתיים שלוש, כדאי לה לגייס סמנכ"ל כספים מיומן ולעבוד עם פירמת רואי חשבון מנוסה וידועה. וכמובן, להיעזר בשירותיי כיועצת הנפקה בתמיכה בהנהלה ובדירקטוריון וכדי לוודא שכל התהליכים מסונכרנים באופן הנכון ביותר לחברה.

8 views0 comments

Recent Posts

See All

הכנות לקראת אירוע אקזיט – עובדים

כשמתכוננים לקראת אירוע אקזיט – מכירה או הנפקה, יש משמעות קריטית לנושא העובדים. תהליך כזה יכלול כמובן את התכנון הראשוני, החזון והאסטרטגיה, חידוד המודל העיסקי ושדרוג הדו"חות הכספיים. ונושא העובדים תמיד

המודל העיסקי, לקראת אירוע מכירה או הנפקה

בפרקים הקודמים דיברנו על הנפקה או מכירה של חברת טכנולוגיה – מתי הזמן המתאים להתחיל להתכונן (אמלק – שנתיים לפני לפחות, אבל עדיף החל מיום הקמת החברה) ועל הצעד הראשון – מיקוד בחזון ובאסטרטגיה וחיבור שלהם

Comentarios


bottom of page