top of page
Search

זריחה במדבר

זריחה במדבר.

למרות שברור רציונלית שהסיכוי קלוש, עדיין הלב פועם בחוזקה בהמתנה להפצצות שיתחילו מצד שמאל שלי עם הזריחה.

בדיוק כמו שהיה בפעם הקודמת שאז הלכתי לראות זריחה במדבר, ב-7 לאוקטובר.

השמש עלתה מעל הרי אדום.

וההפצצות לא הגיעו אלינו.

אירוע מרפא, מכיל ואוהב שהשתתפי בו בסופהשבוע בדרום.

זריחה במדבר.0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page