top of page
Search

חוסן וכאב

חוסן

וכאב

עוצמה פנימית של חוסן

אין משמעה הימנעות מכאב.

להיפך

היכולת לחוות את החיים בעוצמה מתוך כוח פנימי וחוסן אמיתי

משמעה גם לחוות את הכאב בעוצמה גבוהה יותר.

והתקופה הזו

היא תקופה של כאב.

כאב חד וחודר עם עוד כתבה וידיעה ופנים מחייכות של מי שאיננו עוד.

וכאב קהה ועמום שמלווה את היום והלילה.

ועדיין

חוסן

מאפשר להתנהל גם בתקופות כאלה

ולצמוח מתוכן.

חוסן גמיש שמאפשר נשימה ונוכחות גם בתקופות קשוחות כל כך של כאב.

בתמונה, הים הקר בבוקר שלמרות הקור הכיל בתוכו כמה שוחים אמיצים.

ואת כל הכאב שאני מטילה לתוכו.2 views0 comments

Recent Posts

See All

הכנות לקראת אירוע אקזיט – עובדים

כשמתכוננים לקראת אירוע אקזיט – מכירה או הנפקה, יש משמעות קריטית לנושא העובדים. תהליך כזה יכלול כמובן את התכנון הראשוני, החזון והאסטרטגיה, חידוד המודל העיסקי ושדרוג הדו"חות הכספיים. ונושא העובדים תמיד

הכנות לקראת אירוע אקזיט, הדו"חות הכספיים

לא לברוח! דו"חות כספיים. אימתם של המנכ"לים לקראת אירוע הנפקה או מכירה. ואחד משואבי האנרגיה, זמן וזוללי הכסף הגדולים ביותר להכנה לקראת אירוע כזה. בפרקים הקודמים כתבתי על החלום האולטימטיבי של אירוע אקזי

Comments


bottom of page