top of page
Search

חזון ואסטרטגיה לקראת הנפקה או מכירה של חברת טכנולוגיה.

בפוסט הקודם, כתבתי על תזמון הכנה למכירה או הנפקה של חברה והצעתי מהו הזמן המתאים להתחיל להתכונן לתהליך.

הנה כאן.


עכשיו, בסדרת פוסטים, אציג כמה דברים שכדאי לעשות בתהליך.

השלב הראשון הוא שלב החזון והאסטרטגיה. חברה מתחילה את חייה מתוך תשוקה ברורה ובעיה קשה שהיא באה לפתור.

כמעט בכל המקרים, בסופו של דברים הבעיה והפתרון ישתנו, לעיתים באופן משמעותי, לאורך חיי החברה.

זה חלק מתהליך טבעי ונורמלי של צמיחת חברות כי יש בעיות ופתרונות שמעיני המשתמש ובטח ובטח מתוך שולחן התכנון, נראות אחרת לחלוטין מאשר המימוש בפועל. יש אתגרים שעולים וצפים תוך כדי תנועה.

למרות זאת, שלב התכנון והאסטרטגיה הם שלבים חיוניים. כי, כמו שאמר החתול לאליס ב"אליס בארץ הפלאות" -

אליס, "התואיל להגיד לי, בבקשה, באיזו דרך עלי ללכת מכאן?"

"זה תלוי במידה רבה לאן את רוצה להגיע," אמר החתול.

"לא איכפת לי כל-כך לאן" אמרה אליס.

"אם כך, לא משנה באיזו דרך תלכי" אמר החתול.

"בתנאי שאגיע לאנשהו" הוסיפה אליס כהסבר.

"בטוח שתגיעי," אמר החתול, "אם רק תתמידי בהליכה."

תכנון ואסטרטגיה מאירים לנו את הדרך. השלב הראשון הוא לשבת על שולחן התכנונים ולהבין מה אנחנו רוצים ולמה. השלב השני, שצריך להגיע מהר מאד, הוא לבדוק את הנושא עם לקוחות, עדיף לקוחות משלמים.

(על לקוחות משלמים, באחד הפרקים הבאים).

תכנון ואסטרטגיה דורשים מאיתנו להעמיק במה שאנחנו רוצים להעניק לעולם ולתקשר את זה לאחרים, מה שמאפשר העמקה נוספת.

הם מאפשרים לנו מיקוד ומחייבים אותנו לבחון את השוק, את הפתרונות הקיימים ואת הפוטנציאל.

הצורך להציג את זה בצורה מדויקת והשיח הפתוח על זה עם גורמים נוספים - שותפים, עובדים, לקוחות פוטנציאלים וגם משקיעים, מאפשר לנו העמקה נוספת בפרטים, תוך כדי הסתכלות על התמונה הגדולה.

תהליך של העמקה, חזון ואסטרטגיה הוא תהליך שלעולם לא מסתיים. כמו שכדי להיות בכושר גופני טוב אני אתאמן תמיד וכמו שכדי להיות בבריאות טובה ובמשקל תקין, אני אוכל תזונה בריאה.

תמיד.

ככה גם בחזון ובאסטרטגיה השיח הוא מתמיד. בוחן את עצמו מחדש. משתפר.

רוצים לדבר על מגדלור האקזיט שלכם להנפקה או מכירה של החברה? דברו איתי כאן:

www.ruthpalmon.co.il


In the previous post, I wrote about the timing of preparation for M&A or IPO of a technology company and suggested what is the appropriate time to start preparing for the process.

Here it is.


Now, in a series of posts, I will introduce some things that should be considered in the process.

The first stage is the vision and strategy stage. A company begins its life with a clear passion and a difficult problem that it comes to solve.

In almost all cases, in the end the problem and the solution will change, sometimes significantly, throughout the life of the company.

This is part of a natural and normal process of company growth because there are problems and solutions that, from the user's eyes and certainly from the planning table, look completely different than the actual implementation. There are challenges that arise and float while of the move.

Nevertheless, the planning and strategy phase are essential phases. As, as the cat said to Alice in "Alice in Wonderland" -

Alice, "Would you please tell me which way should I go from here?"

"It largely depends on where you want to go," said the cat.

"I don't really care where," said Alice.

"Then it doesn't matter which way you go," said the cat.

"Provided I get somewhere" Alice added by way of explanation.

"Sure you will come," said the cat, "if you just keep walking."

Planning and strategy light the way for us. The first step is to sit down at the planning table and understand what we want and why. The second step, which should be reached very quickly, is to check the issue with customers, preferably paying customers.

(About paying customers, in one of the following chapters).

Planning and strategy require us to go deeper into what we want to give to the world and communicate it to others, which allows for further deepening.

They enable us to focus and oblige us to examine the market, the existing solutions and the potential.

The need to present it accurately and the open dialogue about it with other parties - partners, employees, potential customers and also investors, allows us to further deepen the details, while looking at the big picture.

A process of deepening, vision and strategy is a process that never ends. As in order to be in good physical shape I will always exercise and as in order to be in good health and at a normal weight, I eat a healthy diet.

Always.

In the same way, in vision and strategy, the discourse is constant. Reexamining himself. getting better.

Want to talk about your exit beacon for an IPO or M&A of the company? Talk to me here:

8 views0 comments

Recent Posts

See All

הכנות לקראת אירוע אקזיט – עובדים

כשמתכוננים לקראת אירוע אקזיט – מכירה או הנפקה, יש משמעות קריטית לנושא העובדים. תהליך כזה יכלול כמובן את התכנון הראשוני, החזון והאסטרטגיה, חידוד המודל העיסקי ושדרוג הדו"חות הכספיים. ונושא העובדים תמיד

הכנות לקראת אירוע אקזיט, הדו"חות הכספיים

לא לברוח! דו"חות כספיים. אימתם של המנכ"לים לקראת אירוע הנפקה או מכירה. ואחד משואבי האנרגיה, זמן וזוללי הכסף הגדולים ביותר להכנה לקראת אירוע כזה. בפרקים הקודמים כתבתי על החלום האולטימטיבי של אירוע אקזי

Comments


bottom of page