top of page
Search

יום 15 לאתגר Phase 1

יום 15 לאתגר Phase 1 אני נשארת תקועה. עדיין לא במיטבי, אם כי כבר הרבה יותר טוב. כך שהימים לא מתקדמים, אבל אני גם לא מתחילה מהתחלה. לתזכורת זריזה על מה מדובר... לאתגר 75 הימים יש 5 רגליים: פעילות ספורטיבית פעמיים ביום הקפדה על תזונה שאני תופסת כבריאה 2 ל' מים ביום 10 דקות של התפתחות אישית תיעוד ב Phase 1, שזה השלב אחרי, יש עוד 3 דברים: מקלחות קרות 3 דברים שהם יציאה מאזור הנוחות 10 דקות של ויזואלציה, מעין "חלום בהקיץ" של היכן אני רוצה להיות. אולי אתחיל מהתחלה... אחליט כשארגיש טוב יותר.

כל הרגשות:


2 views0 comments

Recent Posts

See All

留言


bottom of page